23.09.2017 von 10:00 bis 11:30

Deutschkurs Deutschkurs

26.09.2017 von 20:00 bis 22:00

Deutschkurs Deutschkurs

27.09.2017 von 09:00 bis 11:00

mach-mit: Strick-MITwoch mach-mit: Strick-MITwoch

27.09.2017 von 14:30 bis 16:30

Deutschkurs BiSeLe Deutschkurs BiSeLe

28.09.2017 von 19:00 bis 22:00

Crêpe-Znacht Crêpe-Znacht

30.09.2017 von 10:00 bis 11:30

Deutschkurs Deutschkurs

01.10.2017 von 14:00 bis 16:00

Treffpunkt Stefanini Treffpunkt Stefanini

03.10.2017 von 20:00 bis 22:00

Deutschkurs Deutschkurs

04.10.2017 von 14:30 bis 16:30

Deutschkurs BiSeLe Deutschkurs BiSeLe

05.10.2017 von 19:00 bis 22:00

Suppen Z'nacht Suppen Z'nacht

07.10.2017 von 10:00 bis 11:30

Deutschkurs Deutschkurs

08.10.2017 von 14:00 bis 16:30

mach-mit, mach Ferien mach-mit, mach Ferien

09.10.2017 von 19:30 bis 22:00

Jodel-Stammtisch

10.10.2017 von 20:00 bis 22:00

Deutschkurs Deutschkurs

11.10.2017 von 10:00 bis 14:00

mach-mit, mach Ferien mach-mit, mach Ferien

11.10.2017 von 14:30 bis 16:30

Deutschkurs BiSeLe Deutschkurs BiSeLe

12.10.2017 von 13:00 bis 18:00

mach-mit, mach Ferien mach-mit, mach Ferien

12.10.2017 von 19:00 bis 22:00

Suppen Z'nacht Suppen Z'nacht

13.10.2017 von 13:00 bis 18:00

mach-mit, mach Ferien mach-mit, mach Ferien

14.10.2017 von 10:00 bis 11:30

Deutschkurs Deutschkurs

17.10.2017 von 20:00 bis 22:00

Deutschkurs Deutschkurs

18.10.2017 von 11:00 bis 14:30

mach-mit, mach Ferien mach-mit, mach Ferien

18.10.2017 von 14:30 bis 16:30

Deutschkurs BiSeLe Deutschkurs BiSeLe

19.10.2017 von 19:00 bis 22:00

Suppen Z'nacht Suppen Z'nacht

21.10.2017 von 10:00 bis 11:30

Deutschkurs Deutschkurs

21.10.2017 von 12:00 bis 19:00

mach-mit, mach Ferien mach-mit, mach Ferien

22.10.2017 von 10:00 bis 12:00

Yoga - Brunch Yoga - Brunch

22.10.2017 von 13:30 bis 17:00

Kreativtreff Kreativtreff